Overzicht projecten
Opdrachtgever Project Rol Branche
Spring Global Mail Reverse Logistics Scrum master Logistiek

Kenmerken

Methode: SCRUM
Contract: Fixed Price + Date
Partijen: 4
FTE: 5.5
Budget: €700K

Techniek

.Net, BizTalk, SharePoint, IIS, RFGen, Silverlight

Links

Spring Reverse Logistics

Reverse Logistics

De afdeling Reverse Logistics van Spring Global Mail retourneert goederen van de eindklanten van haar klanten. Het project behelst het ontwerpen, realiseren en ondersteunen van het implementeren van een systeem die dit proces ondersteunt: aan de hand van orders worden vervoerders en routering van de goederen automatisch geselecteerd, waarbij rekening wordt gehouden met de toegevoegde waarde van Spring. Hiertoe kent het systeem geautomatiseerde koppelingen met klanten en vervoerders.

BDO International Audit Process Tool Project manager Financien

Kenmerken

Methode: PrinceII
Contract: Fixed Price + Date
Partijen: 100+ (8 naast BDO)
FTE: 25
Budget: € meerdere miljoenen

Techniek

.Net, MS Groove, SharePoint, MS office, CaseWare

Links

EuroInvestor: Grote Opdracht
Accountancy Nieuws: Opdracht
Automatiseringsgids:Grootste Groove project ter wereld
Accountancy nieuws: Implementatie
Qurius: BDO release

Audit Process Tool (APT)

BDO heeft de behoefte aan een APT daar haar auditors ondersteunt bij het uitvoeren van audits op financiele boekhoudingen van bedrijven en instellingen. APT gaat uit van internationale standaarden, waarbij diverse landen een verschilllende juridische achtergronden kennen. Kenmerkend voor APT is dat zowel stand alone als in teamverband kan worden samengewerkt, waarbij toegang tot het internet optioneel is.

Loodswezen SPIL Projectleider Logistiek

Kenmerken

Methode: PrinceII
Contract: Fixed Price
Partijen: 5
FTE: 7
Budget: €1.200K

Techniek

.Net, SAP(financieel), SAP BW

Spil

Het Loodswezen wilde een systeem waarmee ze loodsen kan plannen en inzetten. Hiertoe heeft zij SPIL laten ontwerpen, realiseren en implementeren. Het systeem omvat naast koppelingen met havenbedrijven, de registratie van loodsactiviteiten, het inplannen van loodsen, een financieel systeem, koppelingen met SAP, tijdsregistratie, een management module (SAP BW) een internet functionaliteit waarmee de loodsen inzicht hebben in hun reizen, vrije dagen, etc.

Inspectie V&W Dianta Project manager Overheid

Kenmerken

Methode: DSDM
Contract: Fixed Price + Date
Partijen: 6
FTE: 7 (12 personen)
Budget: >€1.000K

Techniek

.Net, Oracle, digitale tachograaf, scansoftware, mobiel, smartcard

Links

Logistiek: Opdracht Computerworld: Fraudebestrijding PRNewsWire: Opdracht (Engels) WebWereld:Toelichting Dianta

Dianta

De Europese Gemeenschap heeft besloten dat de digitale tachograaf wordt vervangen door een analoge variant. Voor IVW wordt een systeem ontworpen en gerealiseerd waarmee inspecties langs de weg kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe worden tablet PC's, inclusief maatwerktassen, geleverd met DIANTA. DIANTA ondersteunt de inspecteur bij het administreren van inspecties, waarbij diverse wetten worden gehandhaafd, waaronder de arbeidstijdenwet. Dianta ondersteunt zowel analoge tachograaf schijven, digitale tachografen en bestuurderskaarten als een combinatie hiervan.
Inspectie V&W RIS Projectleider Overheid

Kenmerken

Methode: PrinceII, DSDM
Contract: Fixed Price
Partijen: 3
FTE: 4
Budget: >€175K

Techniek

Delphi, Oracle RDBMS, Oracle Discoverer

RIS

Tijdens dit project is systeem vervangen waarmee vergunningen en inschrijvingsbewijzen geregistreerd kunnen worden. Hiertoe is het systeem geintegreerd met een systeem waarin koppschepen, certificaten, vergunningen, etc worden onderhouden en een koppeling gerealiseerd met het River Information System (RIS). Dit heeft geleid tot een systeem dat voorziet in de behoefte, waarbij tevens koppelingen zijn gemaakt met het kadaster, Rijkswaterstaat en het IVR (verzekeringsgegevens). Met Oracle Discoverer is tegemoet gekomen aan de management informatie behoefte.

P-Direkt Personeelsdossier Projectleider Overheid

Kenmerken

Geen kenmerken vrijgegeven

Techniek

Documentum

Links

PDirekt: Eindresultaat

P-Direkt (Personeelsdossiers)

Jan heeft op het gebied van het personeelsdossier (documenten) een tijdelijk systeem ontworpen en doen realiseren, waarin 4 ministeries als eerste hun personeelsdossiers gedigitaliseerd hebben. Hierbij zijn de servers en benodigde scanners aangeschaft en geïmplementeerd. Daarnaast heeft Jan een aanvang gemaakt met het ontwerp voor het digitale dossier zoals dit in het uiteindelijke systeem vormgegeven zal gaan worden.

Ministerie SZW WEBSystemen Projectleider Overheid

Kenmerken

Methode: RAD
Contract: Nacalculatie
Partijen: 5
FTE: 12

Techniek

Coldfusion, webtechnologie, content management

WebSystemen

Binnen de afdeling WEBSystemen is een team verder geprofessionaliseerd dat als taak heeft de websystemen van het Ministeri van SZW te realiseren. Hiertoe is een CMS geïmplementeerd en diverse loketten op het internet geplaatst. Kenmerkend hierbij is dat de planningen steeds realistischer zijn, terwijl de gebruiksvriendelijkheid is toegenomen.

Ministerie VROM Klantcontactpunt Project manager Overheid

Kenmerken

Methode: Waterval, RAD
Contract: Fixed Price + nacalc
Partijen: 3
FTE: 4

Techniek

Java, Oracle, IIS, AS/400, LDAP, Hosting, Security

KlantContactPunt (KCP)

Het ministerie van VROM, DGW wil voor een aantal van haar partners een beveiligd internet toepassing ter beschikking stellen. Deze partners vormen dan "klantcontactpunten" (KCP) en kunnen mensen met vragen over hun huursubsidie middels de KCP-toepassing te woord staan. Binnen het ministerie is het de eerste toepassing die een database in het VROM netwerk ontsluit via het internet. Daar het gegevens over huursubsidie betreft worden sterke eisen gesteld aan de beveiliging van de toepassing.

VROM-Inspectie Documentair systeem Projectleider Overheid

Kenmerken

Contract: Nacalculatie
Partijen: 1
FTE: 4

Techniek

Decos

Postregistratiesysteem

Bij de reorganisatie van de VROM-Inspectie zijn diverse postregistratiesystemen vervangen door 1 systeem. Tijdens het project zijn medewerkers van de Inspectie begeleid en is de coordinatie met andere projecten afgestemd. Tevens is een tijdschrijfsysteem geimplementeerd.

Kintent Kinderopvang Projectleider Logistiek

Kenmerken

Methode: Waterval
Contract: Fixed Price
Partijen: 0
FTE: 4
Grootte: 1800 FP

Techniek

Oracle Developer (100% gegenereerd)

Kintent

Er is een contactbeheersysteem ontworpen en gerealiseerd middels Oracle software, waarbij koppelingen met een financieel systeem en Microsoft Office zijn gerealiseerd. Drivers van het project zijn "Integratie van bemiddeling en financiele administratie", flexibiliteit bedrijfszekerheid.

HHG Huurgeschillen Architect Overheid

Kenmerken

Methode: Waterval
Contract: Fixed Price
Partijen: 23
FTE: 38 (4 Architecten)

Techniek

RUP Compuware Oracle

HHG

HHG bestaat uit een 22-tal districten die ieder een eigen implementatie van een administratiesysteem gebruiken om hun primaire werkzaamheden te ondersteunen. Het Ministerie heeft besloten om deze afdeling geheel nieuw op te zetten waarbij de afdeling wordt gecentraliseerd. Ten behoeve van deze reorganisatie moet een nieuw systeem gerealiseerd worden dat gebruik maakt van nieuwe technieken als Component Based Development (CBD), WorkFlowManagement (WFM) en een Document Management Systeem (DMS).

Ministerie VROM DocuLink Projectleider Overheid

Kenmerken

Contract: Fixed Price
Partijen: 2
FTE:6

Techniek

Waterval Oracle Business Objects Linkworks

Doculink

Onder tijdsdruk is het systeem vervangen waarin alle correspondentie van huursubsidie is opgeslagen.

Project ervaring

Tepict heeft ervaring opgedaan in diverse projecten die veelal onder fixed price/fixed date condities zijn uitgevoerd en waarbij boeteclausules niet onbekend zijn.

De successen zijn alleen mogelijk gemaakt door motivatie van betrokkenen, uitdragen van draagvlak en het duiden van de scope.

Tepict heeft hierbij meerwaarde door een brugfunctie te zijn tussen de stuurgroep, toeleveranciers en het projectteam.


N.B. Tepict heeft bij diverse projecten een rol gespeeld in contract onderhandelingen, inkopen van goederen en het opstellen van Service Level Agreements (SLA)

Toelichting

Dit is een overzicht van relevante projecten van TepICT.


Wist u dat TepICT onafhankelijke audits uitvoert, waarmee u de kwaliteit van uw projecten kunt toetsen of een advies kunt verkrijgen hoe deze projecten verder aan te sturen?